Hazır beton sektöründe otomasyonu sağlamak için geliştirilmiş, siparişten faturalamaya kadar bütün iş süreçlerini üretim tesisleri bazında merkezi kontrol sistemi ile düzenli olarak takip edecek ve zaman kaybı olan verilerin tekrar işlenmesini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş hazır beton yazılımıdır.
Logo ERP ürünleri ile entegre çalışır. İrsaliye kayıtlarını raporlar ve günlük hale getirir. Yanlış üretim yapılmasını engeller. Siparişin içeriğinin üretimini ve sonrasında sevkedilecek ürünlere ait irsaliye fişlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak basımı sağlanır. Üretim sevkiyat bilgilerinin aktarımı sonrasında sevkiyat irsaliyesi ve üretime ait bilgilerin Logo ERP ürünlerine eksiksiz olarak aktarımı sağlanır. Üretim tesisinin bölgelere ait takip edilemeyen üretim verilerinin anlık olarak takibi sağlanır.
Manuel eklenen sevk ve üretim kayıtlarında oluşan hatalar kişiye bağlı süreç problemleri de azaltır. Yapılan işlemler kullanıcı tanımlı rapor imkanları ile raporlanabilir.
Toplu kayıt tek tuş ile Excel’e aktarılabilir. Kullanıcı ve işyeri bazında detaylı yetkilendirme imkanı sunar. Tüm işlemler ERP ürünleri ile entegreli ve online olarak anlık gerçekleştirilir. 
 
 

Bir Teklif İste