e-arsiv-4305.jpg

e-Arşiv

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek mecburiyeti bulunan şirketin; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan koşullara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamakta olan uygulamadır. e- Fatura kapsamı dışında kalan şirket ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır. Detaylı Bilgi için Blog Sekmesinden Makaleler e-Arşiv inceleyebilirsiniz.

Bir Teklif İste

e-arsiv-8250-k.png

Süreçlerde Hız

Logo e-Arşiv, makbuz ve faturalarını milyonlarca alıcıya ulaştırmak mecburiyetinde olan şirketlerin operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve yollama olanağı sunar.

Veri Erişimi

Bilgilere hızlı ve kolay bir biçimde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasın sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.

Maliyetlerde Azalma

İş eforu, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini eksilterek ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar.

Hızlı Kullanıma Alım

Logo e-Arşiv uygulaması, şirketinizin süreçlerine ve kullanmış olduğunuz ERP çözümüne basit ve hızlı entegre olur.

  • Logo E- Arşiv Çözümleri

    Logo e- arşiv çözümleri, firmaların dijital ortamda faturalarını saklayabilecekleri bir depolama yazılımıdır. Logo markasının e- dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak adına, firmaların kullanımına sunmuş olduğu bu çözümler ile arşiv tutmak çok daha kolay ve pratik bir hale gelmiştir. Kanunlara uygun biçimde düzenlenen bu e- arşiv çözümleri, dijital ortamda güvenle saklanabilir. Yasal bir zorunluluk olarak düzenlenmesi ve saklanması gerekli olan faturaların, dijital ortamda saklanması için Logo e- arşiv yazılımı tercih edilebilir. Kağıt fatura, defter, irsaliye ve arşivlerin yerine bu ihtiyaçları dijital ortama aktaran Logo markasının yazılımları, her firmaya uyarlanabilir. Kullanım alanına uygun biçimde tasarlanan bu e- devlet çözümleri ile yasal olarak tutulması gerekli olan fatura, irsaliye ve arşivler dijital ortama aktarılmış olur.

  • Logo E- Arşiv Avantajları

    Kağıt faturalar ve arşivler yerine Logo e- arşiv kullanmak, şirketlerin e- dönüşüm süreçlerinde en çok tercih ettikleri yazılımlar içerisinde yer alır. Bu kadar çok seçilmesinin nedeni, Logo yazılım firmasının bu çözümlerinin sağlamış olduğu avantajlardır. Logo e- arşiv kullanımının sağlamış olduğu bazı avantajlar şu şekilde sıralanabilir; - Kağıt fatura veya arşivlere ayrılan maliyet azalır ve çevrenin korunmasına katkı sunulur, - Muhasebe ve diğer departmanların çok daha pratik bir biçimde, her yerden koordine edilebilmesini sağlar, - Faturaları düzenleme, gönderme ve yasal süresince saklama gibi işlemler dijital ortamlarda güvenle gerçekleştirilir. - Güvenli bir şekilde 10 yıl saklanabilir, - Diğer firmalar ve alıcılara fatura göndermek ve onlardan fatura almak daha hızlı bir biçimde gerçekleşir. İhtiyaç duyulan hemen hemen her yerde ve her zamanda fatura ve diğer arşiv belgelerine ulaşmayı sağlayan Logo e- arşiv yazılımları, yasal olarak geçerliliği bulunan yazılımlardır. Sağladığı avantajlar sebebiyle de bir çok firma tarafından tercih edilmektedir.

  • Entegrasyonlar, Geliştirme ve Destek Hizmeti

    Logo e- arşiv, diğer Logo ERP yazılımlarıyla otomatik ve entegre bir biçimde çalışır. E- irsaliye, e- fatura, e- arşiv raporu gibi yazılımlarla entegredir. Logo e- arşiv yazılımları, kullanıcılarına geliştirme ve destek hizmetini sınırsız olarak sunmaktadır. Bu alanda hizmet sunan ekip, kullanımın her aşamasında aktiftir.