Projelendirme

ERP ve özel yazılım  projelerinin analiz edilmesi, işletmeye uyarlanması  uzun, disiplinli ve 
istikrarlı şekilde yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç , proje başarısını etkileyen önemli 
etkenlerden biridir. Projenet, tüm bunların farkındalığıyla, her bir projeye uygun  proje yöneticisi bulundurmaktadır.  
 
Sürecin tümünün proje yöneticilerinin kontrolünde ve bilgisinde   yürütülmesinde proje 
bütünlüğü ve başarısı açısından son derece önem taşımaktadır
 

Analiz

Müşterinini tüm iş süreçleri analiz edilir.Müşteri beklentileri ve sektörün ihtiyacı doğrultusunda 
kurulması beklenen sistem tanımlanır.Proje ile ilgili kapsam hakkında detaylandırma yapılır.
 

Tasarım ve Kuruluş

Analiz aşaması ile devam eden süreç sonunda ERP çözümlerinin yapılandırılması kullanılacak 
modeller belirlenir, rapor ve kullanılacak formlar tanımlanır.İş akışı ile ilgili tüm iş süreci 
detaylandırılır ve dökümante edilip proje yöneticisi ve işletme yönetiminin onayına sunulur.
Kurgulama süreç onayı sonrası kuruluş işlemlerine geçilir.
 

Test ve Geliştirme

Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı  bir şekilde oluşturulan ve iş modelleri tasarlanan 
yazılım, geliştirilir. Yapılan  testlerden sonra, işletme  test platformuna taşınır. 
Test onay sürecinden sonra , gerçek sisteme yüklenir.Test aşamasında iken sistemi ilgilendiren tüm 
metaryeller en ince ayrıntısı ile  test edilir,sonuçları incelenir.Kurgulanan sistemin doğruluğu,güvenirliği teyit edilir.
Kilit kullanıcı ve son kullanıcı eğitimleri verilir.
 
 

Uygulama

Uygulama sürecinde, sistem ile ilgili kullanıma sunulmuş olan tüm metaryeller  kullanıma açılır. 
Kullanıcılar gerçek sistemde verilerini uygulamaya, işlemeye ve raporlamaya başlar. Son derece önem arz 
eden uygulama aşamasının sonuçları, projenin vazgeçilmez başarısını belirler. Bu aşamaya kadar gelinen 
süreçte ihtiyaçları cevap verdiği gözlemlenir.
 

Proje Ekibi

ERP ve özel yazılım  projelerinin danışmanlığı Projenet yazılım ve sektör çalışanları,proje yöneticileri ve kilit kullanıcılardan oluşan
ekip tarafından sürdürürülür.
 

Proje Yönetimi

Proje iş sürecinde tüm modeller için görevler ve yetkiler belirlenir.Proje onaylanmasını izleyen süreçten sonra kaynak,
zaman planlaması hazırlanır.Projenin takibi güncelliğinin takip edilmesi, Proje ile ilgili gelişmeleri
tekip etmek durum değerlendirmesi yapmak, toplantı düzenlemek proje yöneticisinin sorumluluğundadır.