erp-2670000-surum-duyurusu-4853.jpg

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP-93395

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Muhtasar Beyanname 1003A İçin SGK Bildirimleri Sekmesinde Düzenlemeye Esas Kanun No Alanına 17103 ve 27103 Sayılı Kanunların Eklenmesi

Muhtasar beyanname 1003A için SGK bildirimleri sekmesinde düzenlemeye esas kanun no alanına '17103' ve '27103' sayılı kanunlar eklenmiştir.

WINERP-93065

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kasadan Kesilen Kağıt Satış Faturasına Bağlı Oluşan Kağıt İrsaliyenin İlgili Faturada Değişiklik Yapılırsa e-İrsaliyeye Dönüşmesinin Düzeltilmesi

e-İrsaliye uygulaması kapsamında kağıt fatura olarak düzenlenmiş faturalara değiştir ile girilip kaydedildiğinde, bağlı irsaliyelerin türleri değiştirilmeden aynı şekilde kalması sağlanmıştır.

WINERP-93054

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kağıt İrsaliye Olarak Kaydedilip Faturalama İşleminden Sonra Faturada Değiştir Kaydet İşleminde İrsaliye Tipi Değiştiğinde Uyarı Mesajı Verilmesinin Sağlanması

e-İrsaliye uygulaması kapsamında kağıt veya e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyelere ait faturalara değiştirle girilerek güncellenme yapıldığında irsaliye türünün değiştirileceğine dair "Bağlı irsaliye (lerin) tipi değiştirilecek işleme devam edilecektir ;Tamam/Vazgeç" uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92907

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülebilmesi İçin İrsaliye Tipine Matbu e-irsaliye Seçeneği Eklenmesinin Sağlanması

Kağıt olarak kaydedilmiş irsaliyelerin elektronik belgeye dönüştürülmesi için, kağıt irsaliye ye değiştir ile girildiğinde irsaliye tipi olarak matbu e-İrsaliye seçeneği eklenerek gönderiminin yapılması sağlanmıştır.

WINERP-92891

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Alınan Hizmet Faturası Detaylar 2 Sekmesinde Personel ve Diğer Masraf Alanı İşaretliyken Belge Detayı Açıklamasının Masraf Formu Olarak Gelmesinin Sağlanması

Alınan Hizmet Faturası Detaylar 2 sekmesinde "Personel ve diğer masraflar" kutucuğu işaretli iken belge detayı açıklamasının "Masraf Formu" olarak gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-92801

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Zincir Teslim Durumlarında e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunun "15.1 Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu" Maddesine Yönelik Olarak Geliştirme Talebi

e-İrsaliye uygulaması kapsamında "15.1 Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu"na ilişkin geliştirme yapılmıştır.

WINERP-92565

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Gönderimi Yapılmış e-İrsaliyelerin Parçalı Faturalandırma İşleminin Yapılabilmesi

Gönderimi yapılmış e-İrsaliyelerin parçalı faturalandırma işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92547

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Kayıt İşleminde Zorunlu Alan Kontrollerinde Taşıyıcı Kodu veya e-İrsaliye Sürücü Bilgisinin Kontrol Edilmesinin Sağlanması

e-İrsaliye kayıt işleminde taşıyıcı kodu zorunlu alan kontrolü taşıyıcı kodu veya sürücü bilgileri olarak güncellenmiştir. e-İrsaliye kayıt işlemi için herhangi birinin dolu olması yeterli olacaktır.

WINERP-92162

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Fatura Bağlantısı Olan e-İrsaliyelerde Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabının Değiştirilebilmesi

e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura bağlantısı olan ve GİB’e Gönderilecek, GİB’e gönderilemedi, GİB’de işlenemedi, Sunucuda hata alındı statülerindeki e-İrsaliyelerde 'Sevkiyat Adresi', 'Sevkiyat Hesabı' ve 'Taşıyıcı Kodu' alanlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92086

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Müstahsil Makbuzu'nun Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi Yapılarak Gönderiminin Sağlanması

e-Devlet menüsü seçeneklerine "e-Müstahsil" seçeneği eklenerek, Cloud Connect web servis entegrasyonu ile e-müstahsil makbuzlarının gönderimi sağlanmıştır.

WINERP-92005

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

CPA Kodlarının XML Olarak Set Klasörüne Konularak İçeriye Aktarılmasının Sağlanması

CPA kodları "DEFAULTS\GEN klasörüne XML olarak eklenerek, Mylogo bağlantısı olmadan veritabanına aktarılması sağlanmıştır.

WINERP-92004

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

GTIP Kodlarının XML Olarak Set Klasörüne Konularak İçeriye Aktarılmasının Sağlanması

GTIP kodları "DEFAULTS\GEN klasörüne XML olarak eklenerek, Mylogo bağlantısı olmadan veritabanına aktarılması sağlanmıştır.

WINERP-91943

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Siparişleri Yaz Tasarımında Eklenen Bekleyen Miktar Standart Alanı Kapandı Statüsündeki Satırlar İçin Değer Getirmesinin Engellenmesi

Sipariş form tasarımı standart alanları içerisinde "Statüye Göre Bekleyen Miktar" alanı eklenerek tamamı sevkedilmeden kapandı statüsüne getirilen sipariş satırlarındaki bekleyen miktar alanlarının 0 olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-91909

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Excel'den Veri Aktarımı İşlemi İçerisinde Güncel Excel Dosyasını İndirme Butonu Eklenmesinin Sağlanması

Excel'den Veri Aktarımı İşlemi ekranına güncel Excel dosyasını içeren 'Aktarım Şablonu' butonu eklenmiştir.
Güncel dosya setin altında "DEFAULTS\GEN\ExcelTransferTemplate.xls" olarak yer almaktadır.

WINERP-91544

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Siparişe Eklenen Carinin Ödeme Tipi Kredi Kartı Olduğunda, Sipariş Üzerinde Faturala Seçeneği ile Oluşturulan Faturanın Detaylar Sekmesindeki Ödeme Tipinin Kredi Kartı Olarak Güncellenmesinin Sağlanması

Sipariş üzerinden faturalama işlemi yapıldığında cari hesap kartında tanımlı bulunan "Ödeme Tipi" alanının faturaya taşınması sağlanmıştır.

WINERP-91543

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Sipariş Fişi Kolonlarına Bekleyen Rezerve Miktarı Kolonu Eklenmesi

Satış sipariş fişinde bekleyen rezerve miktarın listelenebilmesi için sipariş fişine "Bekleyen Rezerve Miktar" alanı eklenmiştir.

WINERP-91483

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Envanter Raporunda Güncel Stok Değerleri Sıfır Olan Malzemelerin Rapor Hesaplamasına Dahil Edilmesinin Engellenmesi

Envanter raporu filtre seçeneklerine öndeğeri hayır olmak üzere "Güncel Stok Değeri 0 Olan Malzemeleri Gösterme: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir.

WINERP-91475

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Hareketler Ekranındaki Filtrelere Ticari İşlem Grubu Eklenmesi

Cari hesap hareketleri ekranındaki filtre seçeneklerine "Ticari İşlem Grubu" filtresi eklenmiştir.

WINERP-91439

START3

Start 3 Ürününde Fatura, İrsaliye, Cari Hesap Fişleri, Kasa İşlemleri Ekran Filtrelerine e-Fiş ve e-Fiş Statüsünün Eklenmesi

Start 3 ürününde satış/satınalma faturaları, satış/satınalma irsaliyeleri, cari hesap fişleri, kasa işlemleri liste ekranı filtrelerine e-Fiş ve e-Fiş Statüsü filtreleri eklenmiştir.

WINERP-91246

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Fatura Tipindeki İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası Çıkartılmak İstendiğinde Bağlı İrsaliyelerin Çıkartılmaması İçin Uyarı Ekranı Gelmesi Talebi

e-Fatura mükellefi olan cari hesaplara düzenlenen İhraç kayıtlı satınalma faturaları çıkarılırken bağlı irsaliyelerde çıkarılacaktır mesajı "Tamam/Vazgeç" olarak güncellenerek irsaliyenin çıkarılması veya çıkartılmaması kullanıcı seçimine göre sağlanmıştır.

WINERP-90984

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Fişleri Ekranında e-SMM Olarak Düzenlenen Verilen Serbest Meslek Makbuzları Fişlerinin F9 Seçeneklerine e-SMM Gönder Eklenerek, Fiş Üzerinden Gönderim Yapılması Talebi

e-SMM olarak düzenlenen verilen serbest meslek makbuzları fişlerinin Cari hesap fişleri ve kasa işlemleri ekranından F9/e-SMM Gönder seçeneği ile fiş üzerinden gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-90642

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Faturaya Bağlı Oluşan Sevk Edilmedi Durumundaki İrsaliyenin Tipinin e-İrsaliye Olmamasının Sağlanması

Emanet olarak işaretlenmiş olan faturalara ait oluşan irsaliyelerin kağıt irsaliye olarak oluşturulması sağlanmıştır.

WINERP-90172

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kilitlenen Faturalar İçin Borç Takip Ekranında Kapatma İşlemi Yapılmasının Engellenmesi

Borç takip işlemlerinde, kilitlenmiş fişlerin kapatılmasının engellenmesi için Finans Parametrelerine "Kilitli Fiş/Faturalar İçin Borç Takipte İşlem Yapılabilsin:Hayır/Evet" parametresi eklenmiştir. Parametre evet ise eskisi gibi fişler kilitli olsa bile kapatma işlemi yapılabilecek, hayır ise kapatma işleminde bu fişlerin dikkate alınmaması ve uyarı verilmesi sağlanmıştır.

WINERP-89956

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

İhraç Kayıtlı Satınalma İade Faturasında SMM Muhasebe Kodları Seçeneği Çıkmasının Sağlanması

İhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinden oluşturulan iade faturaları üzerinden SMM mahsubu oluşturma işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. İade faturası sağ tuş seçeneklerine "SMM Muhasebe Kodları, SMM Mahsubu Oluştur, Toplu SMM Mahsubu Oluştur, SMM Muhasebe Fişlerini Sil" seçenekleri eklenmiştir.

WINERP-89615

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Muhasebe/Hesaplar Arası Aktarım İşleminde Fiş Numarası ve Fiş Özel Kodu Filtresi Talebi

Muhasebe , hesaplar arası aktarım işlemi filtre seçeneklerine "Muhasebe Fiş Numarası" ve "Muhasebe Fiş Özel Kodu" filtreleri eklenmiştir.

WINERP-89499

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Ek Vergi Evrensel Kodları Listesine Eksik Olan Vergi Kodlarının Eklenmesi

Ek vergi evrensel kodları listesine, eksik olan kodlar eklenerek, gelir idaresi başkanlığı ile uyumu sağlanmıştır.

WINERP-89318

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Malzeme Kartı Zorunlu Alanlarına Müşteriler/Tedarikçiler Sekmesinde Yer Alan Cari Hesap Kodu, Teslim/Temin Süresi Alanlarının Eklenmesi Talebi

Malzeme kartı zorunlu alan tanımlarına "M/T Cari Hesap Kodu",
"M/T Miktar Bağımsız Teslim/Temin Süresi", "M/T Miktar Bağımlı Teslim/Temin Süresi", "Müşteri/Tedarikçi Kodu", " Müşteri/Tedarikçi Açıklaması", " Malzeme Müşteri/Tedarikçi Barkodu", " Paket Kodu " ve "Paket Miktarı" seçenekleri eklenmiştir.

WINERP-87918

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Malzeme Dönem Kapatma İşleminde Özel Kod 1-5 ve Marka Kodunun Filtre Olarak Tanımlanabilmesi Talebi

Malzeme dönem kapatma ve dönem geri alma işlem filtre seçeneklerine malzeme özel kodu, malzeme özel kodu 2, 3, 4 ve 5 filtreleri eklenmiştir.

WINERP-87840

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Arşiv Kullanıcısı Olmayan Firmalarda Cari Hesap İçerisindeki e-Posta Adresi Alanı İçin Format Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi

Firma e-Devlet seçeneklerinde, e-Arşiv özelliği aktif olmayan firmalar için cari hesap kartı eklenirken yapılan zorunlu alan (VKN/TCKNO, Adres ve e-posta) kontrollerinin yapılmaması sağlanmıştır.

WINERP-86639

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Muhasebe Fişlerinde Tüm Alanların Zorunlu Olarak Belirlenebilmesi

Muhasebe fişleri zorunlu alan tanımlarına ; Proje Kodu, Fatura No, CH Unvanı, CH Kodu, Vergi Kimlik No, T.C. Kimlik No, Endeks, Muhasebe Fişi Genel Açıklaması, Masraf Merkezi, Özel Kod 2, Raporlama Döviz Kuru alanları eklenmiştir.

WINERP-86556

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Devirli İki Tarih Arası Mizan Raporunda Fiş Özel Kodu Filtresi Talebi

Devirli iki tarih arası mizan ve muavin defteri raporlarına fiş özel kodu filtresi eklenmiştir.

WINERP-84279

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Perakende Cari Kullanıldığı Durumda Faturanın e-Arşiv Bilgileri Ekranında Girilen Adı Soyadı Alanı Fatura Liste Ekranında Kolon Olarak Gözükmesinin Sağlanması

Sipariş, irsaliye ve fatura liste ekranı başlıklarına, e-Arşiv perakende cari adı ve soyadı alanları eklenmiştir.

WINERP-81353

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Fişlerde İşlem Döviz Kuru Yalnızca Listeden Seçilebilsin Yetkisi Aktifken Üç Noktadan Kur Bilgisi Seçildikten Sonra Seçilen Kurun Tuşu ile Silinmesinin Sağlanması

Kullanıcı için işlem döviz kuru yalnızca listeden seçilebilsin yetkisi aktifken fişlerde üç noktadan kur bilgisi seçildikten sonra seçilen kur bilgisinin tuşu ile silinememesi sağlanmıştır.

WINERP-80707

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Devir Çeki Olarak Girilen Kayıtta Borçlu Cari Hesabın Bilgileri Seçildiğinde Borçlu Bilgisinin Otomatik Dolmasının Sağlanması

Devir olarak girilen çek ve senetlerin borçlu cari bilgisinin otomatik olarak dolması, ekranlara ve raporlara yansıması sağlanmıştır.

WINERP-19035

TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE

Ambar Fişinde Başlamadı Durumundaki Üretim Emirlerinin Seçilebilmesinin Sağlanması

Ambar fişi içerisinde başlamadı konumundaki üretim emirlerinin de seçilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-15916

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Banka Fişi İçinden Ulaşılan Banka Hesap Kartlarından Hareketlerin Listelenmesinin Sağlanması

Banka fişi üzerinden erişilen banka hesap seçim ekranında F9 menü ile hareketler penceresine erişilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-15806

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Fiyat Farkı Faturasında Tutar Dağıtım Penceresinde Malzeme Kodu Alanının Yanında Açıklamasının da Listelenmesi Talebi

Fiyat farkı faturası içerisinde F9-Tutar Dağıtımı ekranında malzeme açıklama bilgisinin de listelenmesi sağlanmıştır.

WINTLS-6922

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Uyarlama Alanlarının, Genel Arama (Arama Motoru) ile Aranabilmesinin Sağlanması

Arayüz uyarlama ile metin olarak eklenmiş alanlar üzerinden de genel arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt No

Ürün 

Tanım

Açıklama

WINERP-93651

MM3

MM3 İçerisindeki GO 3 Ürününde Banka Kartı Eklenirken Alınan Uyarının Kaldırılması

MM3 içerisindeki GO 3 ürününde banka kartı eklenirken alınan "Access Violation" uyarısı kaldırılmıştır.

WINERP-93602

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

MUHSGK SGK Bildirimleri Sekmesi Düzenlemeye Esas Kanun No Kolonunda - Nolu ID'ler Gözükmesinin Engellenmesi

MUHSGK SGK Bildirimleri Sekmesi Düzenlemeye Esas Kanun No kolonunda doğru bilgi gözükmesi sağlanmıştır.

WINERP-93493

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Banka Kredi Taksiti Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka İşlem Fişinin Muhasebe Kodları Dolu Olduğunda Alınan Uyarının Kaldırılması

Banka kredi taksiti ödemesi yapıldığında oluşan banka işlem fişinin muhasebe kodları dolu olduğunda alınan "İşlemde muhasebe kodları eksik" uyarısı kaldırılmıştır.

WINERP-93489

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cloud Connect Uygulaması Kapsamında e-Fatura Giden Kutusunda "Harici Yollardan İptal Edildi" İşleminde Gelen Uyarıya Vazgeç Denildiğinde Faturanın İptal Olmamasının Sağlanması

e-Fatura giden kutusunda F9 menü ile "Harici yollardan (kep,noter) İptal edildi" işlemi ile gelen uyarı mesajında vazgeç seçildiğinde, iptal işleminin yapılmaması sağlanmıştır.

WINERP-93475

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Devlet Menüsü Arşiv Gelen(Faturalar) Penceresinde Fatura Üzerinde F9 Menüden Yazdır Seçeneği ile Yazdırıldığında Farklı Bir Fatura Yazdırmasının Düzeltilmesi

e-Devlet menüsü Arşiv Gelen(Faturalar) penceresinde fatura üzerinde F9 menüden yazdır seçeneği ile yazdırıldığında doğru faturanın yazdırılması sağlanmıştır.

WINERP-93385

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Teklif Fişi Üzerinden Revizyon Oluşturulduğunda ve Sonrasında Tarih Değişikliği Yapıldığında Dövizli Toplamların Doğru Hesaplanmasının Sağlanması

Satış teklif fişi üzerinden revizyon oluşturulduğunda ve sonrasında tarih değişikliği yapıldığında dövizli toplamların doğru hesaplanması sağlanmıştır.

WINERP-93296

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Malzeme Sınıfında Sağ Tuş Hareketler Denildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Malzeme sınıfı üzerinden F9-Malzeme Hareketleri ekranına ulaşılmak istendiğinde alınan uyarı giderilmiştir.

WINERP-93281

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Oracle Veritabanında Satınalma/Satış Sipariş Fişi Onay Bilgisinin Sevkedilebilir Yapılmasının Sağlanması

Oracle veri tabanında satın alma/satış sipariş fişleri onay bilgilerinin sevk edilebilir statüsüne çekilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-93202

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Muhtasar Beyannamesi 1003A / 1003B SGK Bildirimleri Sekmesinde Veri Al Seçeneğine Tıklandığında Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Muhtasar beyannamesi 1003A /1003B SGK bildirimleri sekmesinde veri al seçeneğine tıklandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-93120

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

İşyeri ve Kullanıcı Koşullu e-İrsaliye Kayıt Numaralama Şablonu Kullanımında Farklı Kullanıcı İrsaliyeyi Faturaya Aktarılıp Kaydederse Alınan "için uygun fiş no oluşturulamadı" Uyarısının Kaldırılması

Yeni eklenen irsaliye fişi için uygun fiş numarası atanamadığında "e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı" uyarısı verilmektedir.

WINERP-93115

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Amortisman Hesaplama ve Toplu Amortisman Hesaplamada Satışı Yapılan Sabit Kıymetlerin Değer Düşüklüğünün Silinmesi ve Amortisman Hesaplama Yapılmasının Engellenmesi

Devir işlemi ile yeni firmaya kopyalanarak devredilen ve satışı yapılmış sabit kıymetler için amortisman hesaplama ve toplu amortisman hesaplama işlemi çalıştırıldığında değer düşüklüğünün silinmemesi ve sonraki aylar için hesaplama yapılmaması sağlanmıştır.

WINERP-93108

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Defter GİB'e Gönder Aşamasında Uyarı Alınmamasının Sağlanması

e-Defter dosyalarını GİB'e gönderme esnasında uyarı alınmadan dosyaların gönderilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-93077

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyelerinde e-İrsaliye Statüsüne Göre Değiştirme Yapılması

e-İrsaliye uygulaması kapsamında düzenlenen kullanıcı tanımlı irsaliyelere, diğer irsaliye türlerinde olduğu gibi e-İrsaliye statüsüne göre kontrol yapılarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-93057

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Kullanılan Ambar Fişlerinde Matbu e-İrsaliye Kullanılmasının Sağlanması

Kağıt irsaliye türünde kaydedilen ambar fişlerinin e-İrsaliye'ye dönüştürülmesi için "Değiştir" ile girilen kağıt türündeki malzeme fişi içerisine irsaliye tipi olarak "Matbu e-İrsaliye" seçeneği eklenmiş ve gönderiminin yapılması sağlanmıştır.

WINERP-92933

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START3

e-İrsaliye Carilerine Düzenlenen Satınalma Faturaları İçerisinde e-İrsaliye Bilgilerine Girildiğinde Statünün Kabul Edildi Gelmesinin Sağlanması

e-İrsaliye cari hesaplarına düzenlenen satınalma faturaları içerisinde e-İrsaliye bilgileri ekranına girildiğinde statü hatalı olarak "GİB'e gönderilecek" gözükmesi düzeltilerek "Kabul edildi" statüsünde gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-92903

TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tiger Wings Web Üzerinden e-Devlet Menüsü Giden Kutusunda Birden Fazla Fatura İşaretlenerek Seçilenleri Yazdır İşleminde PDF Dosya İsimlerinin Doğru Oluşmasının Sağlanması

Tiger Wings web üzerinden kullanımlarda e-Devlet giden kutusu üzerinden seçilenleri yazdır işlemi yapıldığında her fişi kendi fiş numarası ile kaydedebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92848

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

7194 Sayılı Binek Araçların Kısıtlanması Kapsamında Oluşturulan Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tutar Girilerek Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Kuruş Farkı Oluşmasının Düzeltilmesi

Binek araç giderleri hizmet kalemine ait KDV dahil olarak kesilen hizmet faturasının muhasebeleştirilmesi işleminde yaşanan kuruş farkı sorunu giderilmiştir.

WINERP-92831

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Muhasebeleştirme Şekli Genel Seçiliyken Satış Faturası Toplu Muhasebeleştirme İşleminde Mahsup Fişine Ait Satır Bazlı Belge Detayının Yalnızca İlk Satır İçin Oluşmasının Düzeltilmesi

Muhasebeleştirme şekli genel seçiliyken satış faturası toplu muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişlerine ait tüm satırlar için belge detaylarının satır bazlı dolu gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-92777

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Finans/İşlemlerde e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesaplar İçin Durum "e-İrsaliye kullanıcısı değil" Gelmekte ve Cari Hesap Kartında e-İrsaliye Seçili ise Onay İşareti Kalmasının Düzeltilmesi

Toplu e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde; cari hesap e-İrsaliye mükellefi olmasına rağmen e-İrsaliye kolonu seçilmemiş geliyordu, kontrol işlemi sonucunda ilgili cari hesaplar için e-İrsaliye seçiminin işaretli gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-92774

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3

“Kur Güncelleme” İşlemi Çalıştırıldığında Satırlardaki Kuru Doğru Güncellenip Fiş Toplamına Birden Fazla Fişin RD Toplamını Yazmasının Düzeltilmesi

Cari hesap fişleri için “Kur Güncelleme” işlemi çalıştırıldığında satırlardaki kuru doğru güncellenip fiş toplamına birden fazla fişin RD toplamının yazılması engellenmiştir.

WINERP-92761

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Sipariş Fişine Değiştir ile Giriş Yapılarak Kaydet Yapıldığında Yaşanan Yavaşlığın Düzeltilmesi

Sipariş fişine değiştir ile girilip kaydetme işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

WINERP-92727

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

İhracat Menüsü Altındaki İşlemler Seçeneği İçin Yetkisi Olmayan Kullanıcılarda İrsaliye Satırlarında F9 Menüde "e-İrsaliye Bilgileri" Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması

İhracat menüsü altındaki İşlemler seçeneği için yetkisi olmayan kullanıcılarda irsaliye satırlarında F9 menüde "e-irsaliye bilgileri" seçeneği gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-92668

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Genel Muhasebe İşlemler Altından Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması

Genel Muhasebe-İşlemler menüsü altında bulunan muhasebeleştirme ekranı filtre seçeneklerinde "Satır Birleştirme" filtresinin gösterimi sağlanmıştır.

WINERP-92638

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Defter-i Kebir Raporu Hesap Seviye 3 ve Defter Dökümü Filtresi Ayrıntılı Olarak Alındığında Programın Belirli Bir Sayfadan Sonra Kilitlenmesinin Düzeltilmesi

Defter-i Kebir raporu kebir seviyesi filtresi "3" ve defter dökümü filtresi "Detaylı" olarak alındığında programın kilitlenmemesi sağlanmıştır.

WINERP-92558

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Toplu Mükellef Kontrol İşlemi Çalıştırıldığında Bazı Terminallerde Uyarı Alınmasının Engellenmesi

Toplu mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında bazı terminallerde uyarı alınmadan kontrol işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92557

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Kartı Üzerinde e-Fatura Mükellef Kontrolü Çalıştırıldığında Cari Kayıtlı Değilse Uyarı Alındıktan Sonra Ekrana Daha Önce Kontrolden Geçmiş Farklı Bir Liste Açılmasının Engellenmesi

Cari hesap kartı üzerinde e-Fatura mükellef kontrolü çalıştırıldığında, cari kayıtlı değilse uyarı verildiğinde arkasından ekrana daha önce kontrol edilen cari hesabın kontrol penceresinin açılması düzeltilmiştir.

WINERP-92548

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Türündeki Satınalma İrsaliyesinin Çıkarılmasının Sağlanması

e-İrsaliye türündeki satınalma irsaliyelerinin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92501

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Tipindeki Ambar Fişinin Daha Önce Satış İrsaliyesinde Kullanılmış Olan e-İrsaliye Numarası ile Kaydedilmesinin Engellenmesi

e-İrsaliye tipinde kaydedilmiş olan satış irsaliyesindeki fiş numarasının e-İrsaliye tipindeki ambar fişinde kullanılamaması sağlanmıştır.

WINERP-92487

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Fatura İçerisinde e-İrsaliye Mükellefi Seçilip Kaydedildikten Sonra Değiştir İşlemiyle e-İrsaliye Yerine Geçer İşaretlendiğinde e-İrsaliyenin Kağıt İrsaliye Olarak Güncellenmesinin Sağlanması

e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura içerisine değiştir ile girildiğinde e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan "irsaliye yerine geçer" seçeneği işaretlenip işaretin kaldırılmasına bağlı olarak daha önce arkada oluşan e-İrsaliye türünün kağıt olarak veya e-İrsaliye olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-92475

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Posta Gönder İşleminde Sağ Üstteki Çarpı İşaretinden Pencere Kapatıldığında Mail İletilmesinin Engellenmesi

e-Posta gönderme işleminde açılan gönderim ekranı kapatıldığında e-Posta gönderilmesi engellenmiştir .

WINERP-92469

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Banka Fişleri İçin Toplu Muhasebeleştirme İşleminde Alınan Uyarının Kaldırılması

Banka fişleri için toplu muhasebeleştirme işlemi çalıştırıldığında muhasebeleşecek uygun fiş bulunamazsa uyarı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-92455

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Konsinye Giriş İrsaliyesi e-İrsaliye Olarak Girildiğinde Fatura İçerisinden Parçalı Aktar İşlemi Yapıldığında Alınan Uyarının Kaldırılması

e-İrsaliye uygulaması kapsamında konsinye giriş irsaliyesi e-İrsaliye olarak girildiğinde fatura içerisinden parçalı aktar işlemi yapıldığında "Gönderimi yapılmış e-İrsaliyeler değiştirilemez" uyarısı alınması engellenmiştir.

WINERP-92429

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliyenin Alıcıda İşlendi/Başarıyla Tamamlandı Statüsünde İptal Edilmesinin Düzeltilmesi

e İrsaliye "Alıcıda işlendi/başarıyla tamamlandı" statüsünde iptal edilememesi sağlanmıştır.
- GİB’e Gönderilecek,
- GİB’e gönderilemedi,
- GİB’de işlenemedi,
- Sunucuda hata alındı,
- İrsaliye Yanıtı Alındı
statülerinde iptal işlemi yapılabilir.

WINERP-92155

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Kartı Eklendiğinde İrsaliye Senaryo Bilgilerinde LG_XXX_CLCARD Tablosunda PROFILEIDDESP Alanı ve LG_XXX_XX_STFICHE Tablosunda PROFILEID Alanlarının Doğru Gelmesi

Cari hesap kartı eklendiğinde irsaliye senaryo bilgilerinde LG_XXX_CLCARD tablosunda PROFILEIDDESP alanının "1" olarak gönderilmesi sağlanmıştır.
LG_XXX_XX_STFICHE tablosunda PROFILEID alanının CLCARD tablosu PROFILEIDDESP alanındaki bilgiyi alarak "1" olarak gönderilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92134

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satınalma Fiyat Farkı Faturasında e-Fatura Carisi Seçilmiş ve Stok Tutarlarını Arttıracak Olarak Ayarlanmış ise Bu Faturadaki e-Fatura Statülerinin Satınalma Faturalarında Olduğu Gibi (Kabul Edildi) Olmasının Sağlanması

Satınalma fiyat farkı faturasında e-Fatura carisi ve stok tutarları artıracak olarak seçilmiş ise bu faturanın e-Fatura statüsünün "Kabul edildi" olarak oluşması sağlanmıştır.

WINERP-92076

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cloud Connect Uygulaması Kapsamında Uygulama Yanıtı Kaydedilen İhracat Faturalarında, INVEXIMLINES Tablosundaki CUSTDOCNO(GÇB Numarası) Alanına Değer Yazılmasının Sağlanması

Cloud Connect uygulaması kapsamında uygulama yanıtı kaydedilen ihracat faturalarında, INVEXIMLINES tablosundaki CUSTDOCNO (GÇB numarası) alanına değer yazılması sağlanmıştır.

WINERP-92067

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Siparişleri Liste Ekranı Filtrelerinde Sadece Devirden Gelenler Gösterilsin Parametresi Hayır Seçildiğinde Devir ile Gelen Siparişlerin Listelenmesinin Sağlanması

Sipariş liste ekranı filtrelerinde sadece devirden gelenler gösterilsin parametresi evet seçili iken yalnızca devir ile gelen fişleri listelemesi, hayır seçildiğinde öndeğerde ekranın açıldığı gibi tüm fişleri listelemesi sağlanmıştır.

WINERP-92065

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

KDV Beyannamesi Alındığında İndirimler Toplamına Açılış Bakiyesi Yansımasının Düzeltilmesi

KDV Beyannamesi alındığında indirimler toplamına doğru bakiye tutarı yansıması sağlanmıştır.

WINERP-91968

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Özet Adat Raporunda Standart Alan Listesinde Bulunan Bakiye Alanının Değer Getirmesinin Sağlanması

Özet adat raporu standart alan listesinde yer alan "Bakiye" alanının değer getirmesi sağlanmıştır.

WINERP-91959

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

FIDISC("1-1221-89123-1211-12*",1,P26,1) Bu Fonksiyon Kampanyada Uygulandığında Uzun Malzeme Kodları İçin de Çalışmasının Sağlanması

Malzeme kodu 15 karakterden daha fazla olduğunda "FIDISC" fonksiyonu kullanılarak tanımlanan kampanyanın uygulanması sağlanmıştır.

WINERP-91958

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

İşlem Dövizli Çek Girişi Yapılıp Bankada Tahsil Edildikten Sonra Çek Döviz Bilgilerinde İşlem Dövizli Tutarın Görünmesinin Sağlanması

İşlem dövizli çekin bankada tahsil işleminden sonra çek içerisine incele ile girilip döviz bilgileri penceresine bakıldığında işlem dövizli tutar ve kur bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

WINERP-91957

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Beyannamelerde Geçici Vergi Beyannamesi Ekler Sekmesi Gelir Tablosunda Hesap Seçildiğinde Kayıt Edilmesinin Sağlanması

e-Beyannamelerde Geçici Vergi Beyannamesi ekler sekmesi gelir tablosunda hesap seçildiğinde kayıt edilebilmektedir.
Ayarlar şu şekilde yapılmalıdır;
1. Vergi Bildirimi sekmesinde, "Mükellefin Kazancın Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler" bölümüne 'Kazancın Tespit Şekli = Bilanço Esası' olarak satır eklenmeli.
2. Ekler > Gelir Vergisi sekmesinde 'Gelir Tablosu' isimli kutuda eklenen satır seçilerek alttaki bölümde hesap veya tutar seçilip kaydedilmelidir.

WINERP-91948

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Sistem İşletmeni'nde Firma Detaylarında e-İrsaliye Sekmesinde Yer Alan Taşıyıcı Kodu Seçildiğinde İlgili Kodun Üründe Öndeğer Taşıyıcı Kodu Olarak Yansımasının Sağlanması

Sistem İşletmeni'nde firma detaylarında e-İrsaliye sekmesinde yer alan taşıyıcı kodunun fişlerde öndeğer taşıyıcı kodu olarak gelmesi sağlanmıştır.
Cari hesap kartında taşıyıcı kodu seçimi yapıldığında ve Satış Dağıtım parametrelerinde “Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması”nda seçilen fiş türlerinde cari hesaba tanımlı taşıyıcı kodu gelmektedir.

WINERP-91942

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Excel'den Hizmet Kartı Aktarımı İşlemi ile Kartlar Güncellenmek İstendiğinde Muhasebe Kodlarının Silinmesinin Engellenmesi

Excel'den hizmet kartı aktarımı işlemi ile hizmet kartları güncellenmek istendiğinde muhasebe kodları siliniyordu.Silinmemesi sağlanmıştır.

WINERP-91936

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Millileştirme Fişinde Aynı Bilgili İki İthalat Operasyon Fişi Dosyası Çağrıldığında Hareket Miktarının Tüm Satırlarda Doldurulmasının Sağlanması

Millileştirme fişi içerisine aynı ithalat dosya numarasına sahip operasyon fişleri çağrıldığında hareket miktarı alanlarının tüm satırlar için doldurulabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-91922

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Faturaya Aktarılmış İrsaliye İçerisine Değiştir ile Girip Hareket Özel Kodu Değiştirmek İstendiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması

Tevkifat kodlarının değişen pay-payda oranları sebebiyle e-Faturaya aktarılmış irsaliye içerisine değiştir ile girip hareket özel kodu değiştirilmek ya da eklenmek istendiğinde "Tevkifat kodu hatalıdır!" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-91903

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı Yapıldıktan Sonra İlgili Hesaplarda Ekstre Alındığında Hareketlerin Doğru Listelenmesinin Sağlanması

Gelecek aylara/yıllara ait gelir gider dağılımı yapıldıktan sonra ilgili hesaplarda ekstre alındığında hareketlerin yanlış listelenmesi düzeltilerek, ilgili fişlerdeki "ACCOUNTCODE" alanının referansa göre doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-91875

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kayıt Numara Şablonlarında Kullanıcı Koşulu Verildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Kullanıcı bazlı kayıt numaralama şablonu oluşturulmak istendiğinde grup ve rol alanları seçim yapılmadan geçildiğinde numara şablonunda oluşan durum giderilmiştir.

WINERP-91812

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Firma Kredi Kartı Fişi İşlem Dövizli Giriş Yapılıp Fiş Üzerinde F9 Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka Fişine Dövizli Tutarların Gelmesinin Sağlanması

Finans Parametrelerine; öndeğeri hayır olmak üzere "Kredi Kartı Ödemesinin/Tahsilatının Banka Fişinin İşlem Dövizi Kuru Kredi Kartı Fişinden Okunsun=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

WINERP-91809

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Toplu Ekstre Gönder İşleminden Sonra Açılan Cari Hesap Ekstresi Raporunun Filtre Ekranında İşyeri Filtresi Seçildiğinde Eğer Cari Hesabın o İşyerine Ait Hareketi Yoksa Boş Bir PDF Dosyasının Mail Olarak Gönderilmesinin Engellenmesi

Toplu ekstre gönder işleminden sonra açılan cari hesap ekstresi raporunun filtre ekranında işyeri filtresi seçildiğinde eğer cari hesabın o işyerine ait hareketi yoksa boş bir PDF dosyasının mail olarak gönderilmemesi sağlanmıştır.

WINERP-91795

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

KDV Beyannamesinde Sonuç Hesapları Ekranında Kümülatif Kısmında Seçilen Hesaba Ait Tutarların Mali Dönem Bağımsız Firma İçin Firma Tanımında En Baştaki Tarihten İtibaren Değer Getirmesinin Engellenmesi

Mali dönem bağımsız firma için KDV beyannamesi "sonuç hesapları" ekranında 'kümülatif' kısmında seçilen hesaba ait tutarların, beyannamede seçilen yıldaki açılıştan itibaren gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-91771

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Bankadan Portföye İade Alınan Senedin Muhasebe Kodlarında Proje Kodu Gelmesinin Sağlanması

Bankadan portföye iade alınan senetlerin muhasebe kodları ekranına proje kodu gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-91740

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Mahsup Fişlerinde Durum Değiştir Seçeneği ile Yapılan Değişikliklerin, F9 Menüdeki Kayıt Bilgisindeki Son Değiştiren Bilgisi Alanına Yansımasının Sağlanması

Mahsup fişlerinde Durum Değiştir seçeneği ile yapılan değişikliklerin, F9-Kayıt bilgisi ekranındaki "Son Değiştiren Bilgisi" alanına yansıması sağlanmıştır.

WINERP-91736

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Siparişlerde Çoklu Faturalama Sonrasında Açılan Log Ekranında Faturalama İşlemlerine Ait Bilgilerin Gelmesinin Sağlanması

Siparişlerde çoklu faturalama sonrasında açılan log ekranına faturalama işlemlerine ait bilgilerin gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-91690

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-İrsaliye Mükellefi Olmayan Cari Hesap Kartında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Olan Cari Hesaba Kağıt Fatura Oluşturulmasının Sağlanması

e-İrsaliye mükellefi olmayan ve cari hesap kartında irsaliye yerine geçer işaretli olan cari hesaplara düzenlenen faturalar kopyalandığında oluşan yeni irsaliyenin de kağıt olarak oluşması sağlanmıştır.

WINERP-91672

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Banka Virman Fişinde Alacaklı Olan Banka Hesabı Hareketler Ekranında Borçlu Görünmesinin Düzeltilmesi

Banka virman fişinde alacaklı olan banka hesabı, banka hesabı hareketleri ekranında borçlu olarak gözükmesi düzeltilmiştir.

WINERP-91661

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Kartı Üzerinde Eşlemeler Ekranında Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Cari hesap kartı üzerinde eşlemeler ekranında bağlantı uyarısı alınması engellenmiştir.

WINERP-91639

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

MOBİLDEV SMS Gönderiminin Ürün İçerisinden Yapılmasını Sağlayan Adreslerde Değişiklik Olduğundan Güncelleme Yapılması Talebi

Ürün içerisinden eLogo servisleri ile SMS gönderiminin yapılmasını sağlayan geliştirme yapılmıştır.

WINERP-91577

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Ekstresi Standart Alanlarından Özel Kod[17] Eklendiğinde Banka Fişlerine Ait Satırlarda Özel Kod Bilgisi Gelmesinin Sağlanması

Cari hesap ekstresi rapor tasarımında standart alanlarda bulunan "Özel Kod[17]" alanı rapor tasarımına eklendiğinde banka fişlerine ait rapor satırlarına özel kod bilgisi gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-91553

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-SMM Kullanıcısı Olan Firmalarda Cari Hesap Fişlerinden Girilen Serbest Meslek Makbuzlarında Makbuz Tipinin Öndeğer e-SMM Gelmesinin Sağlanması

e-SMM kullanıcısı olan firmalarda cari hesap fişlerinden girilen serbest meslek makbuzlarında makbuz tipinin ön değer olarak e-SMM gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-91537

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satınalma Parametrelerinde Onay Bilgisi Sevkedilebilir Olduğunda Malzeme Üzerinde F9 Menüdeki Sipariş Hareketlerine Sipariş Fişi Yansımasının Sağlanması

Satınalma parametrelerinde "Sipariş onay bilgisi" parametresi "Sevk edilebilir" olduğunda; talep fişi bağlantısı ile oluşturulan siparişin malzeme üzerinde F9 menüde bulunan "Sipariş Hareketleri" penceresine yansıması sağlanmıştır.

WINERP-91535

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Katma Değer Vergisi Beyannamesi HTML Olarak Alındığında Ödenmesi Gereken KDV Tutarının Aynısının, Eksi Tutar Olarak Sonraki Dönemlere Devreden KDV Tutarına Yazılmasının Engellenmesi

Katma değer vergisi beyannamesi HTML olarak alındığında ödenmesi gereken KDV tutarının aynısının, eksi tutar olarak sonraki dönemlere devreden KDV tutarına yazılması engellenmiştir.

WINERP-91533

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Müşteriden Protestolu İade Edilen Senetler Yaz Tasarımında Protesto Masrafı Alanının Veri Getirmesinin Sağlanması

Müşteriden protestolu iade edilen senetler yazdırmak istenildiğinde form tasarımına eklenen "protesto masrafı" standart alanına veri getirilmesi sağlanmıştır.

WINERP-91530

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Hatalı Mali Dönem Bilgileri ile Açılan Firmada Mali Dönem Bitiş Tarihi Değiştirilmek İstendiğinde Alınan Tarihler Diğer Dönemler ile Çakışıyor Uyarısının Düzeltilmesi

Hatalı mali dönem bilgileri ile açılan firmada mali dönem bitiş tarihi değiştirilmek istendiğinde "Tarihler Diğer Dönemler ile Çakışıyor" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-91529

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Siparişi Girilirken Alınan "Talep Bağlantısı Olmayan Satırlar Var" Uyarısının Düzeltilmesi

Satınalma parametrelerinde bulunan "Sipariş hareketlerinde talep kontrolü - Yapılacak" olarak seçili olduğunda satış siparişinde de kontrol yapılması engellenmiştir.

WINERP-91525

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Firma Yetkilerinde Satınalma Modülü/Verilen Siparişlerde Ekle Yetkisi Verilmediğinde Satış Sipariş Fişinde e-Fatura Carisi Seçildiğinde F9'da e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin Sağlanması

Firma yetkilerinde satınalma modülü/verilen siparişlerde ekle yetkisi verilmediğinde satış sipariş fişinde e-Fatura carisi seçildiğinde F9'da e-Fatura bilgileri seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-91437

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Faturada %100 İndirim Uygulandığı Durumlarda İndirimler Malzeme Maliyeti Parametresi Seçiliyse Muhasebeleşme İşlemi Uygulandığında Faturaya Ait SMM Mahsup Fişi Tarihinin Dolu Gelmesinin Sağlanması

Satış faturada %100 İndirim uygulandığı durumlarda indirimler malzeme maliyeti parametresi seçiliyse muhasebeleşme işlemi uygulandığında faturaya ait SMM mahsup fişi tarihinin dolu listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP-91251

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Plasiyer Satış Raporları Altında Yer Alan Malzeme Satış Ekstresi Raporundaki Veri Alanlarının Rapor Tasarımına Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması

Plasiyer satış raporları altında yer alan malzeme satış ekstresi raporundaki veri alanları rapor tasarımına doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

WINERP-91227

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşlemi ile Oluşan Toptan Satış Faturasını Verilen Numaralama Başka Bir Faturada Var Uyarısı Vermesinin Engellenmesi

Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işleminde numara şablonunun güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-91224

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Mali Dönem Bağımsız ve Ara Mali Yıl Kullanıldığında KDV Beyannamesi İndirimler Sekmesinde Girilen Hesap Bakiyesinin XML İçerisine Yansımasının Sağlanması

Mali dönem bağımsız ve ara mali yıl kullanıldığında KDV Beyannamesi indirimler sekmesine girilen hesap bakiyesinin XML içerisine yansıması sağlanmıştır.

WINERP-91180

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Malzeme Yönetim Fişleri Ekranında Tarihe Göre ya da Fiş No'ya Göre Sıralama Yapıldığında Giriş/Çıkış Ambarı Açıklaması Kolonlarında Yanlış Veri Listelenmesinin Düzeltilmesi

Malzeme yönetim fişleri ekranında tarihe göre ya da fiş numarasına göre sıralama yapıldığında giriş/çıkış ambarı açıklaması kolonlarında doğru veri listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP-91179

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Özel Kodu Tanımı Küçük Harflerle Yapıldığında Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi Satırlarında Cari Hesap Özel Kodu Bilgisinin Büyük Harflerle Görünmesinin Düzeltilmesi

Cari hesap özel kodu tanımı küçük harflerle yapıldığında "toplu satın alma/satış fiyat girişi" satırlarında cari hesap özel kodu bilgisinin özel kodu tanımındaki gibi küçük harflerle görünmesi sağlanmıştır.

WINERP-91174

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

İşlem Dövizli Satınalma Sözleşmesi Siparişe Aktarıldığında Siparişte Farklı İşlem Döviz Türü Gelmesinin Düzeltilmesi

İşlem dövizli satınalma sözleşmesi siparişe aktarıldığında siparişte farklı işlem döviz türü gelmesi düzeltilerek sözleşmedeki işlem dövizi ile siparişe aktarılan işlem dövizinin aynı olması sağlanmıştır.

WINERP-91075

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Arşiv Carisine Kesilen İrsaliye Üzerinden F9 Menü Faturalama İşlemi Sırasında Manuel Girilen Fatura Numarası ile Fatura Kaydedilmesinin Sağlanması

İrsaliye üzerinden F9 menü faturalama işlemi sırasında otomatik olarak gelen e-Fatura/e-Arşiv numarasını, manuel olarak değiştirilerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-91064

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Ayrıntılı Satış Raporunda Ticari İşlem Grubu Filtresi Verildiğinde İhracat Operasyon Fişlerinin Rapora Yansımasının Sağlanması

Ayrıntılı satış raporunda ticari işlem grubu filtresi verildiğinde ihracat operasyon fişlerinin rapora yansıması sağlanmıştır.

WINERP-91061

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satınalma İade Faturası Satırda Hizmet Seçildiğinde ve Genele İndirim Uygulandığında Satınalma İade İrsaliyesi Oluşmasının Düzeltilmesi

Satınalma iade faturası genele indirim uygulanarak hizmet satırı ile kaydedildiğinde irsaliye oluşması engellenmiştir.

WINERP-91035

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Ödeme Tipi Banka Havale/Eft Olan Fatura Kaydedildiğinde Otomatik Olarak Açılan Havale/Eft Fişi Satırlarına, Cari Hesap Kartında Tanımlanmış Olan Öndeğer Banka Hesabı Bilgisinin Yansımasının Sağlanması

Ödeme tipi banka havale/eft olan fatura kaydedildiğinde otomatik olarak açılan "havale/eft" fişi satırlarına, cari hesap kartında tanımlanmış olan öndeğer banka hesabı bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

WINERP-91002

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Sabit Kıymet Amortisman TFRS Mahsup Fişi Silindiğinde Fayear Tablosunda Accficheref Referansı Kalmasının Düzeltilmesi ve Amortisman TFRS Tablosunda M İşareti Silinmesinin Sağlanması

TFRS düzeltmelerini oluştur seçeneği ile oluşan TFRS mahsup fişi silindiğinde (Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar parametresi "Koparılacak" olarak seçili) FAYEAR tablosunda ACCFICHEREF referansı kalması engellenmiş ve amortisman TFRS tablosundaki "M" işaretinin silinmesi sağlanmıştır.

WINERP-91001

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Sistem İşletmeni/Yönetim/Organizasyon Tanımları Seçeneği Tıklanıp Ekrana Gelen Organizasyon Şeması Tanımları Penceresinde "Ekle" Denildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanması

TIGER 3 programında sistem işletiminde "Organizasyon Şeması Tanımları" penceresinde "Ekle" seçeneğiyle şema tanımı yapılmak istendiğinde "Access Violation" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-91000

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Sabit Kıymet TFRS Düzeltme Mahsuplaştırma İşlemi ile Oluşan Mahsup Fişi İçin Emfline Tablosunda KEBIRCODE,ACCOUNTCODE Kolonlarında Ascii Karakter Gelmesinin Düzeltilmesi

Sabit kıymet TFRS düzeltme mahsuplaştırma işlemi ile oluşan mahsup fişinin Emfline tablosundaki KEBIRCODE,ACCOUNTCODE kolonlarına ascii karakterler gelmemesi sağlanmıştır.

WINERP-90998

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Banka Kredi Taksitleri Raporunda Ödenen Taksit Hareketleri Kadar Toplam Satırının Çoklanmasının Engellenmesi

Banka Kredi Taksitleri Raporu'nda taksit durumu filtresine istinaden toplam alanının çoklanması engellenmiştir.

WINERP-90971

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Sabit Kıymet Satışı Yapılan Ayda TFRS Amortisman Hesaplamasının Doğru Gelmesinin Sağlanması

Sabit kıymet satışı yapılan ayda TFRS amortisman hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır.

WINERP-90756

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Firma Öndeğerlerinde İşyeri Tanımlandığında Banka Fişleri Liste Ekranında Toplu Kayıt Ekleme İşleminde İşyeri Seçilerek Oluşturulan Virman Fişinin Muhasebe Kodlarında Hem Merkez İşyeri Hem Seçilen İşyeri İçin Muhasebe Satırı Oluşmasında Düzeltme

Kullanıcıya firma öndeğerlerinde işyeri tanımlandığında, banka fişleri ekranında toplu kayıt ekleme işleminde işyeri seçilerek oluşturulan virman fişinin muhasebe kodlarında seçilen işyeri için muhasebe satırı oluşması sağlanmıştır.

WINERP-90670

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Devir Olarak Girilen Çek Başka İşyerine Aktarıldığı Durumda Müşteri Çek ve Senetleri Raporunda Genel Durum Filtresine Göre İşyeri Bilgisinin Raporlanabilmesi

Devir statüsünde girilen çek ve ya senetlerin başka bir iş yerine aktarılması durumunda müşteri çek ve senetleri raporunda genel durum tarihleri filtresine göre iş yeri bilgisinin doğru raporlanması sağlanmıştır.

WINERP-90513

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Ayrıntılı Tahsilat Listesinde Alan Listesindeki Cari Ortalama Gecikmenin Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması

Ayrıntılı tahsilat listesinde alan listesindeki 'Cari ortalama gecikme' alanının "Gün" olarak değer getirmesi sağlanmıştır.

WINERP-90171

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

KDV1 Beyannamesinde Hesap Planı Seçildiği Durumda Matrahların Eksi Değer Hesaplanmasının Düzeltilmesi

KDV1 beyannamesinde hesap planı seçildiği durumda matrahların eksi değer hesaplanması ve sonuç hesaplarında değer gelmemesi durumu düzeltilmiştir.

WINERP-90168

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Cari Hesap Ekstresi Tasarımında Fatura Satırları İçin Gruplama Yapıldığında Fiyat ve Malzeme Açıklaması Alanlarında Doğru Gruplama Yapılmasının Sağlanması

Cari hesap ekstresi tasarımında fatura satırları için gruplama yapıldığında malzeme miktar ve birim fiyat bilgilerinin doğru şekilde listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP-90151

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Sabit Kıymet Kaydı Amortisman Tablosu Sil İşleminden Sonra Birikmiş Amortisman Tutarı Sabit Kıymet Kaydının F9 Toplamlardan Silinmesinin Sağlanması

Sabit kıymet kaydı üzerinden amortisman tablosu sil işlemi yapıldıktan sonra sabit kıymet kaydı F9 sağ tuş toplamlar ekranından silinmesi sağlanmıştır.

WINERP-90136

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

e-Defter Kullanıcısı Olan ve Mali Dönem Bağımlı Çalışan Firmada Kapanış Fişin Manuel Eklendiğinde Fiş Kaydedilirken Belge Detayı Kontrolü Yapılmasının Sağlanması

e-Defter uygulaması kapsamında, kapanış fişi eklenirken e-Defter belge detayı kontrolü yapılması sağlanmıştır.

WINERP-90128

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

İhracat Operasyon Fişlerinde Sipariş ve İrsaliye Fişi Aktarırken e-Arşiv ve e-Fatura Kontrollerinin Sipariş Aktarımında Yapıldığı Gibi İrsaliye Aktarımında da Yapılmasının Sağlanması

e-Fatura Gümrük cari hesaplarına düzenlenen ihracat operasyon fişleri içerisine sipariş ve irsaliye aktarımı yapılırken aktarılan fişin türüne göre fatura türünün güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-89862

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

STCALC Fonksiyonu Ek Vergi Kartındaki Maliyeti Etkilemez Seçeneği İşaretli Olmadığında Girişlerin Maliyetinin Doğru Hesaplanmasının Sağlanması

STCALC fonksiyonu ek vergi kartındaki maliyeti etkilemez seçeneği işaretli olmadığı durumda girişlerin maliyetinin doğru hesaplanması sağlanmıştır..

WINERP-89786

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Hızlı Veri Girişi Menüsü Altından Eklenen Satış Siparişi Penceresinde Arayüz Uyarlama ile Eklenen Metin Alanına Girilen Metnin Kaydedilmesinin Sağlanması

Hızlı veri girişi menüsü altından eklenen 'Satış siparişi' penceresinde arayüz uyarlama ile eklenen metin alanına girilen metnin kaydedilmesi sağlanmıştır.

WINERP-89687

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satınalma Faturasına F9 İrsaliye Aktar Sonrasında Tarih Değiştirilmek İstendiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması

Satınalma faturasına F9 irsaliye aktar sonrasında tarih değiştirilmek istendiğinde "Fiş tarihi seri/lot çıkış hareketinden sonra olamaz" mesajı alınıyordu, ilişkili hareket kontrolünün fiş kaydı sırasında da yapılması sağlanmıştır.

WINERP-89185

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kasa İşlemlerinden Girilen e-Müstahsil Makbuzunun F9 Menü ile İptali Yapıldığında Servise İstek Gönderilmesinin Sağlanması

Kasa işlemlerinden girilen e-Müstahsil Makbuzunun, durumu 'Başarılı' ise F9-İptal seçeneği ile servise iptal isteğinin gönderilmesi sağlanmıştır.

WINERP-88838

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Durumu Tahsil Edildi Olan Çek Kartının Bir Sonraki Döneme Portföyde Olarak Devrolmasının Düzeltilmesi

Durumu Tahsil Edildi olan Çek kartının bir sonraki döneme Tahsil Edildi olarak aktarılması sağlanmıştır.

WINERP-88233

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Satış Siparişin Liste Ekranı Üzerinde Yapılan Sipariş Çıkar İşleminde Performans İyileştirmesi

Sipariş çıkarma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

WINERP-84923

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

KDV Dahil Sipariş Girişi Yapıldığında ve İndirim Uygulandığında Cari Hesap Risk Toplamı Ekranına Siparişin Toplam Tutarından Farklı Bir Tutar Yazmasının Düzeltilmesi

KDV dahil ve indirimli olarak kaydedilen sipariş sonrası cari hesap kartı risk toplamları alanına doğru tutar yansıması sağlanmıştır.

WINERP-83258

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Çek Karşılığı Banka Kredisinin Devri Sonrasında Krediye Bağlı Çek/Senet Gelmesinin Sağlanması

Dönem devir işlemi yapıldıktan sonra önceki yılda eklenmiş olan çek karşılığı kredi üzerinde F9 menü ile bağlı çek senet kartlarına erişilmesi sağlanmıştır.

WINERP-72828

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3

Müşterinin Karşılıksız Çeki Tahsil Edilerek Cari Hesap Toplamları Çalıştırılınca Risk Tutarına Doğru Yansımasının Sağlanması

Karşılıksız çıkan çekin tahsil işlemi sonrası cari hesap kartı risk tutar bilgileri alanına doğru yansıması sağlanmıştır.

WINTLS-8098

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Kullanılabilir Widgetlerde Akbank Olan Firmalarda Kets Docplace Çalışmasının Sağlanması

Akbank uygulamasının aktif olduğu durumda Kets doküman yönetim sisteminin kullanılamaması ile ilgili durumun düzeltilmesi adına Kets DocPlace klasöründeki dosyalar güncellenmiştir.

WINTLS-8053

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE

Rapor Üreticisine Eklenen Rapor İçerisinde Son Butonuna Tıklandığında Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Rapor üreticisine eklenen rapor içerisinde düzenleme yapılıp, kapatılmak istenildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

WINTLS-7487

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tablo Olarak Alındıktan Sonra Excel'e Aktarılan Raporlarda Yer Alan Tarih Alanlarının Formatının Tarih Olarak Gelmesinin Sağlanması

Tablo olarak alındıktan sonra Excel'e aktarılan raporlarda yer alan tarih alanlarının formatının Excel'e tarih formatında yansıması sağlanmıştır.

WINTLS-7245

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3

Borç/Alacak Durum Raporu Tamamlanmadan Sonlandırıldığında "Veri sorgulaması Sürüyor" Mesajının Ekrandan Kaldırılması

Rapor tamamlanmadan kapatılmak istendiğinde ekranda kalan "Veri Sorgulaması Sürüyor" mesajının gösterilmemesi sağlanmıştır.

WINTLS-6995

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START

3 Serisi Ürünlerde Raporlar Tablo Formatında Ekrana Alıp Excel'e Alındığında Bilgilerin Tema Rengi ile Gelmesinin Düzeltilmesi

Tablo olarak alınan raporların Excel olarak kaydedilmesi sonucu ürün tema renginin Excel dosyasına geçmesi durumu düzeltilmiştir.

 

Excel Trans

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No

Tanım

Açıklama

1

Excel Trans Kurulumunun ERP Çözümleriyle Yapılması

Excel Trans kurulumunun ERP çözümleriyle yapılması sağlanmıştır. (Kurulum dizini altında Excel Trans klasörü gelmektedir.)

2

Exceltrans ile Satış Faturası Aktarıldığında e-Arşiv ve e-Fatura İçin "İrsaliye Yerine Geçer" Kolonu Eklenmesi

Exceltrans ile satış faturası aktarıldığında e-Arşiv ve e-Fatura için "irsaliye yerine geçer" kolonunun eklenmesi sağlanmıştır.

3

Satış İrsaliyesi Şablonuna e-Arşiv& e-Fatura Alanlarının Eklenmesi

Satış irsaliyesi şablonuna e-arşiv& e-fatura alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.

4

Satış Siparişleri Şablonlarına e-Arşiv& e-Fatura Alanlarının Eklenmesi

Satış siparişleri şablonlarına e-Arşiv& e-Fatura alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.

5

Exceltrans Cari Hesap Fişleri Şablonlarına Kullanılacak Para Birimi Alanlarının Eklenmesi

Exceltrans cari hesap fişleri şablonlarına kullanılacak para birimi alanları eklenmiştir.

6

Satınalma Siparişleri Şablonlarına e-Fatura Alanlarının Eklenmesi

Satınalma siparişleri şablonlarına e-Fatura alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No

Tanım

Açıklama

1

Satış Faturası Şablonunda Birden Fazla Satır Olduğu Durumda "İrsaliye Yerine Geçer" Alanının İşaretli Gitmesinin Sağlanması

Birden fazla satır aktarımı yapıldığında irsaliye yerine geçer alanının işaretli gelmeme durumu düzenlenmiştir.

2

Exceltrans Nakit Ödeme Şablonunda "_Baslik.Fiş Türü" İpucu Alanında Listelenen "Borç Ödeme" Seçeneğinin "Nakit Ödeme" Olarak İsminin Değiştirilmesi

Nakit Ödeme Şablonunda "_Baslik.Fiş Türü" ipucu alanında listelenen "Borç Ödeme" seçeneğinin "Nakit ödeme" olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.

3

Exceltrans'tan Lot/Seri Takipli Malzemeye Satış Faturası Aktarıldığında Seri/Lot Bilgilerinde Son Kullanım Tarihinin Dolu Gelmesinin Sağlaması

Exceltrans'tan lot/seri takipli malzemeye satış faturası aktarıldığında seri/lot bilgilerinde son kullanım tarihinin dolu olarak gitmesi sağlanmıştır.